Reglement

Reglement voor de sportverkiezing

 

In de gemeente Papendrecht is de Stichting Sportgala Papendrecht in het leven geroepen. Deze Stichting heeft de volgende taak.

  1. Het jaarlijks organiseren van de Papendrechtse sportverkiezingen, tijdens een Sportgala, binnen maximaal drie maanden na afloop van een kalenderjaar.
  2. Het onderscheiden van degene(n), die (een) bijzondere sportprestatie(s) heeft/ hebben geleverd in het voorafgaande kalenderjaar.
  3. De geleverde sportprestatie(s) in de openbaarheid te brengen.
  4. Het stimuleren en propageren van deelname aan en interesse in de sport bij de inwoners van de gemeente Papendrecht.

 

Samenstelling

De Stichting Sportgala Papendrecht bestaat uit ten minste vijf en maximaal negen leden. De Papendrechtse wethouder Sport kan gevraagd en ongevraagd advies geven. De Stichting benoemt uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 

Sporttitels

Jaarlijks kunnen diverse sporttitels vergeven worden. De mogelijkheid bestaat om in enig jaar een prijs toe te kennen aan één of meer personen, teams, groepen, met de bedoeling, die mensen te stimuleren c.q. aan te moedigen vooral door te gaan met waarmee ze bezig zijn. Daarnaast is het mogelijk een oeuvreprijs uit te reiken aan iemand, die jarenlang voor een bepaalde sport of voor de sport in het algemeen in Papendrecht veel heeft betekent. Iedere sporter kan genomineerd worden, die in het jaar voorafgaand aan het Sportgala tenminste één dag in het kalenderjaar ingeschreven heeft gestaan bij een Papendrechtse sportvereniging en/of woonachtig is geweest in Papendrecht. Dat laatste wil zeggen: ingeschreven te zijn geweest in de Basisregistratie Personen (BRP) te Papendrecht.

  1. Sportman: persoon van het mannelijk geslacht die in het voorafgaande kalenderjaar de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt;
  2. Sportvrouw: persoon van het vrouwelijk geslacht die in het voorafgaande kalenderjaar de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt;
  3. Sporttalent: persoon van zowel mannelijk als vrouwelijk geslacht die in het voorgaande kalenderjaar de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt;
  4. Sportploeg: van een sportteam is sprake, als het om meer dan één persoon gaat en als het deel uitmaakt van een Papendrechtse sportvereniging;
  5. Sporttalentploeg: jeugdteam dat deel uitmaakt van een Papendrechtse sportvereniging en waarvan de gemiddelde leeftijd, in het voorafgaande kalenderjaar, nog geen 16 jaar was;
  6. Sportvrijwilliger; een persoon die zich als vrijwilliger inzet of ingezet heeft en zich op deze wijze zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor een bepaalde tak van sport of sportvereniging in de gemeente Papendrecht.