Procedure

Procedure

 

Zowel personen als ploegen van verenigingen kunnen door iedereen worden voorgedragen. Daarvoor dient gebruik te worden gemaakt van het digitale voordrachtformulier, dat u kunt oproepen door op de menubalk van de website voor het hoofditem Voordragen te kiezen en daarna één van de zes categorieën te selecteren. Op dat formulier dient u duidelijk en gedetailleerd te motiveren, waaraan de voordracht ten grondslag ligt. De prestaties van de sporter(s) kunnen behaald zijn op club-, gemeentelijk, regionaal, provinciaal, nationaal, Europees en wereldniveau. Mocht een persoon of ploeg de huidige titelhouder zijn, kan het jaar daarop slechts meegedongen worden naar dezelfde titel als de Stichting van mening is, dat de nieuw geleverde prestatie(s) minstens de vorige prestatie(s) evenaart/evenaren.

 

Jury en nominaties

Een onafhankelijke jury, bestaande uit minimaal drie personen, beoordeelt de voordrachten en beslist welke voordrachten uiteindelijk zullen worden gehonoreerd met een definitieve nominatie. De genomineerden worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Tegen de beslissingen met betrekking tot een nominatie kan geen bezwaar worden gemaakt.

 

Stemmen

De definitieve rangorde per sporttitel wordt bepaald op de avond van het Sportgala zelf. Dit gebeurt door gebruikmaking van stemkastjes. Zowel de jury als het publiek mag stemmen.