Verkiezingsprocedure

Sportgala Papendrecht

Papendrecht is een echte sportgemeente. Daarom wordt al decennialang elk jaar het Sportgala Papendrecht gehouden.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Sportgala Papendrecht bestaat momenteel uit 7 personen.  LEES MEER  >>

Jurering
Het Sportgala Papendrecht beschikt over een deskundige vakjury.  LEES MEER  >>

Reglement
In het reglement staat algemene informatie over het Sportgala.  LEES MEER  >>

Procedure
In de procedure worden de voordracht en nominaties van personen en teams gespecificeerd alsmede het stemmen.  LEES MEER  >>